1. Kontrollera om hoven sitter fast i hjulet.

2. Kontrollera om stoppringen är i rätt läge.

3. Kontrollera om främmande föremål som hår etc. finns i hjulet och mellan gaffeln. Rengör främmande föremål om det fastnat.

Tillbaka till hjälpcentret.