När du installerar ponnyhuvudet se till att hjulen är vända rakt framåt.

Om hjulen är vända åt vänster eller höger under installationen kommer det att få PonyCycle att röra sig i fel riktning när du rider.

Tillbaka till hjälpcentret.